Odd Gunnar Engelstad overtar som SH-leder

Odd Gunnar Engelstad ble valgt til styreleder i Sandefjord Håndball da klubben avviklet sitt årsmøte på Komplett Arena onsdag. Nesten 30 medlemmer var til stede for å høre om ståa hos de blå.

Sandefjord Håndball seiler i medvind, både sportslig og økonomisk. På årsmøtet ble det lagt fra et regnskap som viste en tredoblet omsetning siden 2015, et overskudd på over 300 000 kroner og et budsjett som legger til rette for ytterligere økonomisk vekst de neste årene.

Dessuten viste årsberetningen for 2017 hvor sterkt klubben står i norsk håndball, med 3.plass i 1. divisjon og gull i LERØY-serien. I tillegg har SH og samarbeidsklubbene en rekke aktuelle landslagsspillere på alle aldersnivåer.   

Årsmøtet vedtok enstemmig å endre vedtektene for å tilpasse dem til den nylig vedtatte jentesatsingen.

Hilde Holand takket av som leder etter 2 år og ble etterfulgt av Odd Gunnar Engelstad. Med seg i styret får han Birgitte Aubert (gj.v.), Renathe Frugaard Løkkevol (gj.v.), Steinar Inselseth (gj.v.), Cilie Mathisen (ny) og Daniel Granli (ny). Alle samarbeidsklubbene er dermed representert i SHs styre.

Tilbake
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Grasrotandel