SH avholder årsmøte 26. mars

Tirsdag 26. mars kl 20.30 avvikles årsmøtet i Sandefjord Håndball. Sted kommer vi tilbake til når dagsorden er klar.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 12. mars. Eventuelle saker sendes til sandefjordhandball@rsn.handball.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Tilbake
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Hovedsponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Grasrotandel