Dagsorden og dokumenter for årsmøtet 15. juni – Sandefjord

Dagsorden og dokumenter for årsmøtet 15. juni

Her er dagsorden og årsmøtepapirer til årsmøtet i Sandefjord Håndball tirsdag 15. juni. Møtet gjennomføres på Teams kl 18.00. For å delta må du kunne vise til betalt medlemskap i SH for 2020. Vil du bli med, send mail til post@sandefjordhandball.no.

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og dagsorden
3. Velge møteleder og sekretær
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Behandle styrets forslag til årsmelding
6. Behandle revidert regnskap
7. Fastsette kontingent for 2021, treningsavgift for 1. og 2. termin sesongen 2021/22 og behandle innkomne forslag.
8. Behandle styrets forslag til budsjett
9. Foreta følgende valg:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer
c) Leder av valgkomiteen og ett medlem
d) 2 medlemmer av Kontrollkomiteen
e) Revisor
f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Sh har representasjonsrett.


Årsmøtepapirer:
5. Styrets årsmelding
6. Revidert regnskap; revisors beretning; kontrollkomiteens beretning
7. Innkomne forslag
8. Forslag til budsjett 2021