Årsmøtet med nyvalg Tirsdag 24. august Kl: 18.00. – Sandefjord

Årsmøtet med nyvalg Tirsdag 24. august Kl: 18.00.

Det fortsettende årsmøtet som var planlagt til 3. august er nå utsatt til 24. august kl: 18.00. Valg er eneste sak på dagsorden.

SH sittende styre har etter dialog med og rådføring fra Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) blitt enige om at fortsettende årsmøte 3/8 blir utsatt til 24/8.Bakgrunn for dette er at VTIK har funnet det nødvendig og ønsker å få full oversikt over alle elementer, verifisere om at alt er og vil bli utført i henhold til lover og regler, samt sikre at SH får et godt gjennomført årsmøte.

Det henvises til idrettskretsens myndighet: Jf. Lov for NIF § 2-3 – NIF og NIFs organisasjonsledd som overordnet myndighet.

Sakliste for årsmøtet:
Valg av styre
Valg av valgkomite
Valg av kontrollutvalg

Styrets lederPå valg
NestlederPå valg
Styre medlemThomas Thorsen
Styre medlemHege Langseth
Styre medlemPå valg
Styre medlemPå valg
Styre medlemPå valg
Vara medlemPå valg

Velkommen til påmelding for medlemmer i Sandefjord Håndball fortsettende årsmøte Tirsdag 24.8.21 kl: 18.00.

Trykk på denne linken for å melde deg på:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV9NUokJG5X-JX0e_TWNeInrVE0yoajkalVNuC4jEn1_msvA/viewform?usp=sf_link

NB ! Ny påmelding for å sikre at vi får med alle. Frist for påmelding er Mandag.23.8.21 kl: 16.00

Dette møte blir gjennomført på NIF sin anbefalte plattform GoPlenum, du vil på Tirsdag få SMS med veiledning for hvordan du kobler deg opp. Du kan også lese mer her https://afry.com/sv/tjanster/goplenum-digitalt-motesverktyg

Vi ber alle om å følge med i forkant og sette seg inn i løsningen slik at alle kan få en god oplevelse, resultatet blir optimalt og årsmøte blir gjennomført i henhold til gjeldende lovverk og tidsplan. Start pålogg seneste kl 17.30.

Med vennlig hilsen på vegne av SH styret.

Anders Simonsen, Fungerende styreleder


Vi minner om at det bare er klubbens medlemmer som har stemmerett på årsmøtet. 
 

Styrets innstilling til valgkomitee kan du lese her:

https://www.sandefjordhandball.no/wp-content/uploads/sites/45/2021/08/Styrets-forslag-til-Valgkomite.pdf

Valgkomiteens innstilling kan du lese her:

 SH har 7 medlemmer og 1 varamedlem i styret og følgende personer er valgt for 2 år og sitter til neste årsmøte: Thomas Thorsen & Hege Langseth. 

https://www.sandefjordhandball.no/wp-content/uploads/sites/45/2021/08/Valgkomite-innstilling-240821.pdf