Pål Lund foreslås som ny styreleder i Sandefjord Håndball – Sandefjord

Pål Lund foreslås som ny styreleder i Sandefjord Håndball

Sandefjord Håndball avholder sitt årsmøte mandag 21. mars. Valgkomiteen innstiller dagens nestleder Pål Lund som ny styreleder etter Knut Bakke, som har takket nei til gjenvalg.

Mens spenningen fortsatt er stor i REMA1000-ligaen, og kampene pågår for fullt både i 2. divisjon og juniorseriene, skal vi gjennomføre nok et årsmøte. Det er jo ikke så lenge siden det forrige ble avsluttet (24/8-21), men ordinære frister for avvikling av årsmøte er 31. mars. Med koronapandemien i noenlunde sjakk er i hvert fall idretts-Norge tilbake i normalen.

Årsmøtet gjennomføres på dhub (Rådhusgata 15, inngang på baksiden) mandag kl 18.00.

Dagsorden for årsmøtet (med lenker til saksdokumenter):

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Velge dirigent og protokollfører
Sak 3: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Godkjenne innkalling og dagsorden
Sak 6: Behandle idrettslagets årsmelding
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap med melding fra kontrollutvalget og revisors beretning.
Sak 8: Behandle innkomne saker
Sak 9: Fastsette kontingent for 2022, treningsavgift for høst 2022 og vår 2023
Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 11: Behandle klubbens organisasjonsplan
Sak 12: Foreta følgende valg:

a)   Styre med leder, nestleder, 5 medlemmer og 1 varamedlem
b)   Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
c)   Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
d)   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
Sak 13: Valg av revisor

Årsmøtepapirer:

4. Styrets forslag til forretningsorden
6. Styrets årsmelding
7. Revidert regnskap
10. Styrets forslag til budsjett 2022
12. Valgkomiteens innstilling