Snart klart for nytt årsmøte! – Sandefjord
Pål Lund har vært styreleder i to år og har sagt ja til en ny periode som leder av Sandefjord Håndball.

Snart klart for nytt årsmøte!

Det går fort mot 31. mars, som er siste frist for å avvikle årsmøter i idrettslag i Norge. Sandefjord Håndball har fastsatt sin årsmøte-dato.

Det er snart et år siden Pål Lund overtok som styreleder i Sandefjord Håndball etter Knut Bakke. Siden den gang har herrelaget rykket ned en divisjon og nesten opp igjen, damelaget har etablert seg i toppen av 2. divisjon og rekruttlagene våre gjør det storveies både i 2. divisjon og Junior jenter/Lerøy (Halsen).

Årsmøtet skal velge nye styremedlemmer, godkjenne beretning og regnskap og vedta budsjetter for det kommende året. Nettopp økonomi er blitt en nøkkelfaktor for svært mange idrettslag etter et par meget vanskelige pandemier.

Sandefjord Håndball inviterer til årsmøte torsdag 9. mars i Furustadveien 25. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig dagsorden med eventuelle innkomne forslag og nødvendige vedlegg legges ut på hjemmesidene våre to uker før årsmøtet, dvs 23. februar.