Et sponsorsamarbeid som kan få uante konsekvenser – Sandefjord

Et sponsorsamarbeid som kan få uante konsekvenser

Gokstad Akademiet + Sandefjord Håndball = Sant. Et samarbeid mellom en utdanningsinstitusjon og en håndballklubb, hva i all verden kan det føre med seg?

De lokale gründerne Atle Bjurstedt og Simon Elvestad startet høsten 2020 opp den 2-årige fagskolen Gokstad Akademiet med tilhold i de tidligere BI-lokalene på Framnes. Utdanningstilbudene er i første omgang knyttet til «Digital markedsføring», «Salg, ledelse og markedsføring» og «Frontend-utvikling». Alle studiene er NOKUT-godkjente, gir høyere yrkesfaglig utdanning og innfrir i så måte også kravene for å kunne søke om lån og stipend i Lånekassen.

Sandefjord har ikke hatt noe tilbud om høyere utdanning (etter videregående skole) siden nevnte BI la ned sin virksomhet i 2008. Gokstad Akademiet er dermed en kjærkommen tilvekst til alle de unge i Sandefjord som kan tenke seg å vente et par år før de flytter hjemmefra, og til de mange unge som vurderer Sandefjord som et aktuelt nytt sted å bosette seg.

Gokstad Akademiet er midt i blinken for Sandefjord


Kort vei fra Jotunhallen til Framnes
I begge tilfeller treffer Gokstad Akademiet Sandefjord Håndball midt i hjertet. Vi ønsker å beholde våre unge spillere også etter at de har gått ut av videregående skole, og vi ønsker å kunne gi nye spillere et godt utdanningstilbud. Veien var derfor ikke lang fra Jotunhallen til Framnes.

– For de fleste håndballspillere er utdanning høyt prioritert. Vi måtte komme i dialog med Gokstad Akademiet, sier markedsansvarlig i SH, Fredrik Svendsen.

– Et samarbeid lokalt gir gode muligheter for å synliggjøre lokalt samfunnsansvar og engasjement. I tillegg representerer Sandefjord Håndball en viktig arena for å nå våre målgrupper og framtidige studenter, sier rektor Atle Bjurstedt.

– Gleder oss stort!
Med andre ord, samarbeidsarenaen var satt. Allerede inneværende år har SH tre elever på Gokstad Akademiet; to spillere og en trener. Og høsten er brukt til å bygge en plattform for videre samarbeid. Nå er avtalen klar, og den underbygger i stor grad de målene både klubb og skole har for et slikt samarbeid.

– Denne avtalen gir oss så mange ekstra muligheter, den er med på å gi SH en enda sterkere grunnmur. Det handler om studieplasser, men også om faglig samarbeid på markedssiden. Vi er veldig fornøyd med at Gokstad Akademiet har lagt så mye i potten som de har, og gleder oss stort til å se hva som kan komme ut av denne avtalen, sier SHs Fredrik Svendsen, som på det store bildet står i midten sammen med rektor Atle Bjurstedt (t.v.) og faglig ansvarlig Arne Wellberg fra Gokstad Akademiet.