Årsmøte i Sandefjord Håndball – Sandefjord

Årsmøte i Sandefjord Håndball

Det innkalles til digitalt årsmøte i Sandefjord Håndball tirsdag 15. juni.

Styret i Idrettslaget Sandefjord Håndball innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes tirsdag 15. juni kl. 18:00 på Teams. Påmelding til årsmøtet må gjøres til post@sandefjordhandball.no. De som vil være med på årsmøtet må sende en mailadresse som vi kan bruke for å sende invitasjon til Teams-møtet. Man kan, om man vil, samles i grupper som er i tråd med gitte retningslinjer om man ikke vil sitte alene foran pc.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før (innen 1/6).

Saken stiles til Sandefjord Håndball, Virikveien 7, 3208 Sandefjord, og den må mailes til: post@sandefjordhandball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, som nevnt ovenfor, senest 1 uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.sandefjordhandball.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Sandefjord Håndball i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret