Pål Lund overtar SH-skuta – Sandefjord
Pål Lund har vært styreleder i to år og har sagt ja til en ny periode som leder av Sandefjord Håndball.

Pål Lund overtar SH-skuta

Årsmøtet i Sandefjord Håndball valgte mandag Pål Lund som ny styreleder etter Knut Bakke, som takket nei til gjenvalg etter to år. Mens Lund rykket opp fra nestleder til leder, kom Christian Røsjorde, Rune Allerød og Geir Nordvold inn som nye styremedlemmer.

Pål Lund (50), med fortid som keeper for klubben i SHK/STIF-perioden på 90-tallet, nå mest kjent som industrigründer og næringsaktør fra Steen & Lund, Anleggsgartner Øst og Tveter & Lund, sa etter årsmøtet at for bare et års tid siden hadde det vært helt uaktuelt for ham å gå inn som styreleder i Sandefjord Håndball.

– Men nå er jeg der, og jeg gleder meg, sa han.

Det nye styret
Valgene på årsmøtet ga dette utfallet:

Styreleder Pål Lund (2 år), nestleder Christian Røsjorde (2 år), styremedlemmer Gunnar Bjønness, Rikke Jenssen, Sylvi Einhausen, Rune Allerød (2 år) og Geir Nordvold (2 år), med Gylve Setlo som varamedlem.

Valgkomiteen består av Viktor Løkkevol (leder), Lars N. Carlander, Espen B. Olsen.

Kontrollkomité: Knut Bakke (leder), Trine Holte, vara Elisabeth Holand.

Positiv egenkapital
Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte regnskapet, som viste et underskudd på snaue 600 000 kroner. per 31/12-21 sitter klubben med en positiv egenkapital på 41 000 kroner. Et nytt år uten Fjordcup, samt økte forpliktelser i forbindelse med REMA1000-spill, er de viktigste forklaringene på underskuddet.