Lett for valgkomiteen: Alle sa ja til gjenvalg! – Sandefjord
Pål Lund har vært styreleder i to år og har sagt ja til en ny periode som leder av Sandefjord Håndball.

Lett for valgkomiteen: Alle sa ja til gjenvalg!

Valgkomiteen i Sandefjord Håndball har dette året hatt en enklere oppgave enn vanlig. På årsmøtet neste mandag legger de nemlig fram en innstilling som viser at hele det sittende styret har lyst til å fortsette!

Mandag 18. mars samles klubben til årsmøte i Furustadveien 125 kl 18.00. Et årsmøte som vil vise en klubb i sterk økonomisk vekst, og med gode sportslige resultater. Vi fikk vår elitelisens for sesongen 2023-24 i rød sone etter en vanskelig økonomisk periode under koronaen, men allerede etter ett år er negativ egenkapital snudd til grønne tall.

På årsmøtet stiller styreleder Pål Lund til valg for en ny periode, og det samme gjør styremedlemmene Christian Røsjorde (nestleder), Rune Allerød, Gunnar Bjønnes, Geir Nordvold og varamedlem Gylve Setlo. Rikke Jensen og Sylvi Einhausen er ikke på valg denne gang.

Regnskap og valg er ikke de eneste postene på dagsorden for årsmøtet. Klubbens årsmelding skal legges fram, og det skal fastsettes nivå på treningsavgifter og medlemskontingent. I tillegg er det en del årsmøtetekniske punkter. Til pkt 8 på dagsorden, Innkomne saker, er det ikke kommet inn noen innspill innen fristen som var forrige fredag.

Dagsorden blir dermed som følger:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent og protokollfører 
Sak 3: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Godkjenne innkalling og dagsorden 
Sak 6: Behandle idrettslagets årsmelding 
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap med melding fra kontrollutvalget og revisors 
            beretning.
Sak 8: Behandle innkomne saker
Sak 9: Fastsette kontingent for 2024, treningsavgift for høst 2024 og vår 2025 
Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 11: Foreta følgende valg: 
a)    Styre med leder, nestleder, 5 medlemmer og 1 varamedlem 
b)     Kontrollutvalg med leder og 1 medlem 
c)   Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
d)    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
Sak 12: Valg av revisor 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandefjord Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til SH. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har uansett møterett, talerett og forslagsrett.