10: Kristoffer Norgren Olsen – Sandefjord

10: Kristoffer Norgren Olsen

Tidligere Klubber:
Drammen, St. Hallvard