Fatland – Sandefjord

Det første slakteriet ble bygd av Helgevold i Sandeid i 1937, et anlegg Severin Fatland overtok i 1947. Slaktemengden økte, og Fatland bygde nytt slakteri i Sandeid i 1957.

Nye krav til slakteriene og stadig flere leverandører førte til at Fatland bygde et nytt slakteri i Ølen i 1974, som det største private slakteriet i Norge. På 1980-tallet kjøpte Fatland opp flere slakterier – Fatland Oslo Kjøttsenter, et slakteri i Bergen og to slakteri på Jæren. De siste er senere fusjonert til Fatland Jæren.

Midt på 1990-tallet kjøpte Fatland 100 % av aksjene i Skjeggerød AS, og fikk dermed eierskap i en av Norges største og mest moderne kjøttforedlingsbedrifter – og samtidig markedsadgang til det viktige dagligvaremarkedet.

I dag er det 550 medarbeidere som arbeider med kjøtt i Ølen, Oslo, Sandefjord og på Jæren.

På 1990-tallet ble behandling av biprodukt og økonomien i disse produktene vektlagt. Fatland Hud og Skinn, Fatland Ull og Fatland Meat AS er alle selskap som er stiftet for å styrke økonomien og kompetansen i konsernet totalt, og dermed også for leverandørene.

De siste årene har vi arbeidet målrettet for å få mer foredling og salg til forbruker, og dette har vi klart gjennom et godt samarbeid med dagligvarekjedene. Mattrygghet har alltid vært viktig for selskapet, og våre anlegg er sertifisert etter den strenge BRC-standarden, for å sikre trygge produkter.

En lang historie er ingen garanti for en lang fremtid, men det er en god ballast å ha med seg. Det er fornøyde forbrukere og dyktige produsenter som er vårt mål.

Navn:
Fatland
Adresse:
Foksrød
Postnr/sted
3241 Sandefjord
Tlf
33 48 52 00