Stanghjørnet – Sandefjord

Jan Petter Lillelien og Stanghjørnet er en viktig støttespiller for Sandefjord Håndball. Gjennom avtaler tilføres vi betydelige spillemidler fra bingohaller de driver. Sandefjord Håndball har vært så heldige å bli en av mottakerne av disse pengene som etter regelverket skal gå til frivillige lag og organisasjoner.

Navn:
Stanghjørnet
Adresse:
Dronningens gate 11
Postnr/sted
3211 Sandefjord
Tlf
33 46 29 43